Skip to main content
Smart

Miljarden geïnvesteerd om de Nederlandse energietransitie te ondersteunen

By september 28, 2021No Comments
Smart sustainable cities

De Nederlandse overheid investeert 6,8 miljard euro om initiatieven op het gebied van klimaatverandering in Nederland te ondersteunen Om de doelstellingen die de landen gezamenlijk hebben voor 2030 te halen, werd vorige week door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat extra geld aangkekondigd voor bedrijven die het land willen verduurzamen.

Voordelen zijn bedoeld om de planeet en de consument ten goede te komen. De overheid zal bijvoorbeeld stimulansen geven aan burgers die duurzame keuzes maken. Bijvoorbeeld het geven van vergoedingen voor de aanschaf van een elektrische auto of voor elektrische bestelauto’s die het MKB helpen. Ook komt er een Nationaal Isolatieprogramma voor woningen en gaat er meer geld naar de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE++), de subsidieregeling voor duurzame energieen andere technieken die de Co2-uitstoot verminderen.

Een extra300 miljard euro is aangekondigd om innovatieve samenwerkingen voor energietransities in de EU te ondersteunen. IPCEI’s, ofwel ‘Important Project of Common European Interest’ genoemd, zijn grootschalige Europese samenwerkingen tussen bedrijven en kennisinstellingen rond een innovatieve technologie, productieketen of infrastructuur dat gezien wordt als strategisch belang voor de EU.

Energy Floors is gespecialiseerd in het bouwen van duurzame oplossingen voor de Nederlandse markt en daarbuiten door ons werk in ‘smart’ steden en ‘smart’ gebouwen. Wij zijn een bedrijf van eigen bodem met trotse roots in Rotterdam, de stad die ook stappen heeft gezet om een ‘smart’ stad te worden. We willen dit werk graag voortzetten door slimme zonnepanelen te leveren voor steden en gebouwen in de hele EU. U kunt hier ons portfolio bekijken. U kunt hier ons portfolio bekijken.

Neem contact met ons op als u ideeën heeft voor duurzame innovatie.

Lees het artikel.